Διαδικτυακά Παιχνίδια

Games onine

Κλιματική Αλλαγή - Αιτίες και αποτελέσματα 

Δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές προσσεγγίσεις στα αίτια και τα αποτέσματα της κλιματικής αλλαγής.

Στην πρώτη τα ζευγάρια αιτία - αποτέλεσμα είναι μονοσήμαντα. Υπάρχει ΜΙΑ σωστή επιλογή. 

Στη δεύτερη προσσέγγιση δεν υπάρχει ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ προκαθορισμένο. Μπορούν να δημιουργηθούν αρκετοί συνδυασμοί ζευγαρι΄ών. Δεν θεωρείται όμως κάθε απάντηση ΣΩΣΤΗ. Αυτή η προσσέγγιση έχει στόχο την ανάπτυξη συζήτησης για την κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής και την διαπίστωση από τους συμμετέχοντες της πολυπλοκότητας του φαινομένου. 

Είναι καλύτερα η δεύτερη προσσέγγιση να γινεται με τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες.

Η πρόταση του ΚΠΕ είναι να αξιοποιηθούν και οι δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε το template του Mural θα πρέπει να κάνετε εγγραφή. 

Καιρός και Κλίμα

Η δραστηριότητα έχει στόχο την διάκριση των εννοιών καιρός και κλίμα. 

Προτείνεται να γίνεται πρώτα η δραστηριότητα και οι ορισμοί καιρός και κλίμα να προκύπτουν στη συνέχεια από την επεξεργασία των απαντήσεων των παιδιών.

κλιμακαιρος.jpg