Μια ιστορία θα σας πω!
Δραστηριότητα Α3

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

Δημιουργία, αφήγηση και παρουσίαση μιας ιστορίας, βασισμένη, στις εμπειρίες από τη γειτονιά.

Διαδικασία

Υλοποιείται σε υποομάδες

 • Συζητούμε με τους μαθητές για μια καθημερινή τους ημέρα. Αφού εκφράσουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, τις εμπειρίες τους ζητούμε με βάση αυτά και τις οδηγίες που θα τους δοθούν να γράψουν ή να αφηγηθούν ή να παραστήσουν με όποιο τρόπο επιθυμούν μια ιστορία, με θεματικό κέντρο την άποψή τους για τα θετικά και αρνητικά της γειτονιάς τους.

 • Βοηθητικά ερωτήματα μπορούν να είναι:

 

 • Τι μας αρέσει και τι όχι στη γειτονιά μας

 • Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά της στοιχεία;

 • Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε;

Δεν απαιτεί έξοδο στο πεδίο

Παραγόμενα

Αφηγηματικό θεατρικό κείμενο

1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας

Φύλλο Εργασίας

Συζητήστε στην ομάδα σας για μια καθημερινή σας ημέρα. Εκφράστε τις σκέψεις, τα συναισθήματά σας, τις εμπειρίες σας και με βάση αυτά δημιουργήστε μια ιστορία η οποία να σχολιάζει τα θετικά και τα αρνητικά της γειτονιάς σας. Την ιστορία σας μπορείτε να την γράψετε, να την αφηγηθείτε ή να την αναπαραστήσετε, με όποιο τρόπο επιθυμείτε.

 

Μπορείτε πριν ξεκινήσετε να αποφασίσετε:

 • Τον τίτλο της!

 • Τα χαρακτηριστικά της!

 • Ποιο θα είναι το ύφος του κειμένου; (ειρωνικό, σαρκαστικό, δραματικό, σοβαρό, ελπιδοφόρο, μελαγχολικό)

 • Σε ποιο πρόσωπο θα γραφεί και γιατί;

 • Ποια οπτική γωνία θα επιλέξετε (μηδενική εστίαση, εσωτερική εστίαση)

 • Θα δραματοποιηθεί, πώς και γιατί;

 • Θα έχει διάλογο;

 • Τους χαρακτήρες της!

 • Ποιος ή ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές;  

 • Ποια είναι τα κίνητρα, οι αξίες τους;

 • Τον χαρακτήρα των ρόλων (οι χαρακτήρες των παιδιών της ομάδας)!

 • Προσδιορίστε την επίδραση του περιβάλλοντος στις πράξεις τους.

 • Την παρουσίασή της!

 • Ανάγνωση / αφήγηση, Θεατρική απόδοση/ δράμα;

 • Ποιος θα είναι ο χώρος της δράσης;

 • Θα υπάρχει σκηνικό και αν ναι ποιο;

 • Θα υπάρχει αλληλεπίδραση με το κοινό;

 • Θα έχει μουσική επένδυση;

 

Στη συνέχεια, δημιουργείστε την ιστορία σας.

Τίτλος: ……………………………………………………………………………

Εισαγωγή: Το θέμα της ιστορίας είναι τα θετικά και τα αρνητικά της γειτονιάς μου. Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι, οι μαθητές της ομάδας. Κάνουμε μια εισαγωγή, όσο γίνεται περισσότερο κατατοπιστική και ελκυστική.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Λεπτομέρειες: Σχεδιασμός της ιστορίας: χώρος, χρόνος, γεγονότα, πρόσωπα, πληροφο-ρίες, σκέψεις, συναισθήματα των μελών της ομάδας.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Επίλογος:  Η λύση, το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στους αναγνώστες.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία είναι απλά βοηθητικά, για να σχηματίσετε τη δομή της ιστορίας σας. Μπορείτε να τα ακολουθήσετε, να μην τα λάβετε υπόψη ή να τα τροποποιήσετε. Το σημαντικό είναι να δείξετε μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματά σας μια εικόνα των θετικών και αρνητικών της γειτονιάς σας.

Δραστηριότητα Α3

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.