Ώρα για δράση!

Δραστηριότητες της Δ’ φάσης

Η Δ΄ φάση του προγράμματος προτείνει την υλοποίηση μιας δράσης από τους μαθητές σε συνεργασία με φορείς ή άτομα που μπορούν να τους βοηθήσουν. Όλα τα επίσημα κείμενα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία δίνουν μεγάλη σημασία α) στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών για συνεργατική δράση και β) στην άσκηση τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση τους, ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως αυριανοί πολίτες. 


Εξαιρετικά σημαντικά θεωρούμε:

  • Το τι θα αποκομίσουν οι μαθητές από τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της δράσης τους.

  • Τη συνεργασία με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα, τον σύλλογο γονέων, την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής σας, άλλους φορείς κυβερνητικούς και μη, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας.

Κοινή δραστηριότητα στη Δ΄ φάση είναι η Δραστηριότητα Δ4: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη δράση μας. Οι μαθητές αναρτούν στο ψηφιακό μας δίκτυο την περιγραφή της δράσης τους, σύμφωνα με τη μορφή που προτείνεται στη δραστηριότητα.


Θα ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι βέβαια, αν επιλέξετε να σχεδιάσετε και υλοποιήσετε από κοινού μια δράση με κάποια άλλη σχολική ομάδα του δικτύου μας. Τέτοιες συνεργασίες αποτελούν για μας τον απώτερο στόχο του δικτύου. 


Οι υπόλοιπες δραστηριότητες επιζητούν να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες των μαθητών, να διευκολύνουν την επιλογή της δράσης τους, να προσφέρουν ευκαιρίες για ανάλυση και σχεδιασμό, κριτική σκέψη και  συνεργασία.


Στο τέλος κάθε δραστηριότητας αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε με τα παιδιά τι αποκόμισαν και πώς συνεργάστηκαν. Θα μας ενδιέφεραν τα σχόλιά σας ή γιατί όχι και η ανάρτησή τους, όπως και άλλες δραστηριότητες που υλοποιήσατε. 


Προτεινόμενος χρόνος υλοποίησης: Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος.

Οδηγίες και Φύλλα Εργασίας των δραστηριοτήτων της Δ’ φάσης

Καθορισμός των βασικών θεμάτων-ζητημάτων που εντοπίστηκαν στη γειτονιά σε προηγούμενες δραστηριότητες.

Δραστηριότητα Δ1

Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου …

Η πρόταση αυτή επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές σας να εμπλουτίσουν με δημιουργικό τρόπο τις ιδέες τους για την αντιμετώπιση ενός κεντρικού ζητήματος στην περιοχή τους.

Δραστηριότητα Δ2

Δώστε φτερά στην ιδέα σας!

Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στο να σκεφτούν οι μαθητές, πριν αποφασίσουν για την δράση τους και να δώσουν προτεραιότητα στις ιδέες που παρουσιάζονται. Να αναλογιστούν αν είναι σημαντικές και πραγματοποιήσιμες κατά τη γνώμη τους.

Δραστηριότητα Δ3

Ανάψτε το πράσινο φως στην ιδέα σας!

Σχεδιασμός της δράσης. Ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού, συνεργασίας, δράσης, επικοινωνίας.

Δραστηριότητα Δ4

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη δράση μας

Κοινή Δραστηριότητα

Η δραστηριότητα/δράση αυτή στο κλείσιμο του προγράμματος «Βιώσιμη Πόλη» σκοπό έχει να δώσει τον λόγο στους μαθητές, για να παρουσιάσουν με τη δική τους ματιά και με τον δικό τους λόγο την γειτονιά τους στους «άλλους» (γονείς, δημοτικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι κλπ).

Δραστηριότητα Δ4.1

Πίσω από τη δράση μας… οράματα και αξίες

Εξοικείωση των μαθητών με τις υπηρεσίες «έξυπνης πόλης»

Δραστηριότητα Δ5

Διαδικτυακός… ενεργός πολίτης στην πόλη μου

Συζήτηση και προβληματισμός για τα δικαιώματα των παιδιών στην πόλη τους.

Δραστηριότητα Δ6

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας!

Η δραστηριότητα/δράση αυτή στο κλείσιμο του προγράμματος «Βιώσιμη Πόλη» σκοπό έχει να δώσει τον λόγο στους μαθητές, για να παρουσιάσουν με τη δική τους ματιά και με τον δικό τους λόγο την γειτονιά τους στους «άλλους» (γονείς, δημοτικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι κλπ).

Δραστηριότητα Δ7

Ξεναγοί στη γειτονιά μας …!