Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 

Δραστηριότητες της Γ’ φάσης

Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας και της πόλης μας, διευρύνουμε το πεδίο της εποπτείας μας εντάσσοντας άλλες πόλεις της χώρας μας ή του κόσμου. Επιθυμούμε μέσα από τη σύγκριση διαφορετικών περιοχών να αναδειχθούν οι διαφορετικές επιλογές άλλων κοινωνιών και το αξιακό υπόβαθρο αυτών των επιλογών. Προβάλουμε εικόνες άλλων τόπων και πολιτισμών, στις οποίες αποτυπώνεται η στάση τους στα θέματα της ποιότητας ζωής, της κυκλοφορίας, του δημόσιου χώρου, του πρασίνου, της ιστορικής μνήμης κ.ά.
Συζητούμε στη συνέχεια για τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που παρατηρούμε σε σχέση με την πόλη μας και  προσδιορίζουμε τις αξίες που εκτιμούμε πως συνδέονται με τις επιλογές τους. 
Μαθαίνουμε για τη λειτουργία των θεσμών που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή μας ζωή και επιχειρούμε να τους γνωρίσουμε, να εξετάσουμε τη λειτουργία τους και τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις. Μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στα θέματα που μας αφορούν και να παρουσιάσουμε τις απόψεις για την πόλη μας και τα οράματά μας για το μέλλον της. 

Σ΄ αυτή τη φάση προτείνονται έξι δραστηριότητες. Η προτεινόμενη ως κοινή δραστηριότητα στη Γ’ φάση είναι η Δραστηριότητα Γ3: Διαλέγω την πόλη μου. Οι μαθητές υλοποιούν τη δραστηριότητα και αναρτούν στο ψηφιακό μας δίκτυο την εικόνα της πόλης που ονειρεύονται. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες θα βοηθήσουν στη διερεύνηση και εμβάθυνση ειδικότερων θεμάτων της πόλης. 


Στο τέλος κάθε δραστηριότητας αφιερώστε λίγο χρόνο για να συζητήσετε με τα παιδιά τι αποκόμισαν και πώς συνεργάστηκαν. Θα μας ενδιέφεραν τα σχόλια σας ή γιατί όχι και η ανάρτηση των άλλων δραστηριοτήτων που υλοποιήσατε.


Προτεινόμενος χρόνος υλοποίησης: Ιανουάριος, Φεβρουάριος.   

Οδηγίες και Φύλλα Εργασίας των δραστηριοτήτων της Γ’ φάσης

Διερεύνηση διαφορετικών επιλογών κυκλοφοριακού σχεδιασμού μιας πόλης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Δραστηριότητα Γ1

Ζητήματα επιλογών: Κυκλοφοριακός σχεδιασμός

Σύγκριση της πόλης μας με άλλες πόλεις. Εντοπισμός των διαφορετικών επιλογών άλλων κοινωνιών, των αρχών που τις διέπουν αλλά και σχεδιασμού της πόλης που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις επιλογές της κοινωνίας.

Δραστηριότητα Γ2

Ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις!

Αποτύπωση της πόλης που οραματίζονται τα παιδιά.

Δραστηριότητα Γ3

Διαλέγω την πόλη μου

Κοινή Δραστηριότητα

Δραστηριότητα με βάση το ποίημα του Κ.Π. Καβάφη «Η πόλις»!.

Δραστηριότητα Γ4

Η πόλη μας και η …άλλη πόλη!

Ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις, με μουσικό χαλί!

Δραστηριότητα Γ5

Ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις, με μουσικό χαλί!

Γνωριμία με τους θεσμούς και το έργο που επιτελούν. Εξέταση του τρόπου με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις.

Δραστηριότητα Γ6

Η πόλη μου και οι θεσμοί

Γνωριμία με τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν τους θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Δραστηριότητα Γ7

Μια επίσκεψη στο Δημαρχείο!

Ενημέρωση για δράσεις πολιτών που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη τους.

Δραστηριότητα Γ8

Ψάχνοντας τον ενεργό πολίτη!