Οι φωτογραφίες των σελίδων προέρχονται από:

  • το αρχείο του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

  • τις αναρτήσεις στο edmodo των ομάδων του δικτύου

  • Από το commons.wikimedia.org

  • από το wix.com

  • από το www.freepik.com

και έχουν άδεια Creative Commons 

 

Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με κάποια φωτογραφία επικοινωνήστε με το ΚΠΕ ώστε να αντικατασταθεί