ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Είστε εσείς αυτοί που καλείστε να αναπτύξετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας για τα ζητήματα της αστικής βιωσιμότητας. Αρχικά πρέπει να οργανώσετε και να εμψυχώσετε στη συνέχεια τη μαθητική σας ομάδα για τη συμμετοχή της στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη». Ίσως σκέφτεστε ότι δεν έχετε τη γνώση και την εμπειρία για αυτό τον ρόλο. Είναι γεγονός ότι οι πανεπιστημιακές σχολές, εκτός εξαιρέσεων, προσφέρουν κυρίως γνώσεις και τέτοιου είδους βιωματικές ομαδικές δραστηριότητες είναι εκτός του προγράμματος σπουδών τους. Είναι επίσης αναγνωρισμένο ότι ως μαθητές δεν γνωρίσαμε «εκ των έσω» τέτοιες μεθόδους, δεν τις βιώσαμε ως παιδιά, ώστε να τις ανακαλέσουμε ως εμπειρία. Παρά την πιθανή έλλειψη εμπειρίας, για μας έχει σημασία «ο παιδαγωγικός έρωτας» του καθενός και καθεμιάς που αναλαμβάνει ένα τέτοιο έργο. Αν υπάρχει, πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και τα πιθανά αλλά θεμιτά «λάθη» στο ταξίδι της εξερεύνησης με τα παιδιά.

ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

Οι Παιδαγωγικές Αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη που αποτελούν και την παιδαγωγική προσέγγιση του δικτύου είναι:

  • Η εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης, η επικέντρωση στον κάθε μαθητή, σε αυτό που είναι και όχι στο τι θα έπρεπε να είναι

  • Η ουσιαστική συνεργασία των μελών της ομάδας

  • Η ανάλυση και αποσαφήνιση των αξιών που καθορίζουν τις αποφάσεις των άλλων και τις δικές μας

  • Η κριτική σκέψη, η αμφισβήτηση και η προσπάθεια για αλλαγή της κοινωνίας και του εαυτού μας

  • Η ολιστική και συστημική ματιά στα ζητήματα της αειφορίας

  • Η ουσιαστική συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και η ανάπτυξη της ικανότητας δράσης