Γνωρίζουμε την πόλη μας

Δραστηριότητες της Β’ φάσης

Στη φάση αυτή αξιοποιούμε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών σχετικά με τις συνθήκες ζωής που επικρατούν στη γειτονιά τους, ώστε μέσα από την παρατήρηση πλέον να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν την εικόνα που δημιούργησαν στην πρώτη φάση: της γειτονιάς τους, ή ενός ευρύτερου της γειτονιάς τους περιβάλλοντος ή της πόλης τους. Παρατηρούν τους ελεύθερους χώρους ή τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, τα ιστορικά ίχνη του παρελθόντος που υπάρχουν δίπλα μας, μαθαίνοντας γι’ αυτά αλλά και προσδιορίζοντας τη σημερινή τους κατάσταση.

 

Αναγνωρίζουν τα θετικά και αρνητικά της πόλης τους, τις όμορφες γωνιές αλλά και τα προβλήματά της, την παράνομη στάθμευση, την αισθητική υποβάθμιση, τα συσσίτια και τα κλειστά μαγαζιά. Όλα όσα παρατηρούν, τα καταγράφουν αποτυπώνοντάς τα σε έναν χάρτη της γειτονιάς/πόλης, στον οποίο διακρίνονται με μια μορφή περιβαλλοντικού μονοπατιού τα μέρη που συνθέτουν την πραγματικότητά και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Οι άξονες της παρατήρησής τους συγκροτούνται από τα μέρη που συνθέτουν την έννοια του περιβάλλοντος: φύση, οικονομία, κοινωνία, πολιτική. Επίσης συγκρίνουν προαιρετικά με το παρελθόν, αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που συνέβησαν. 
 

Σ΄ αυτή τη φάση προτείνονται 5 δραστηριότητες. Ζητάμε από τις ομάδες του δικτύου να υλοποιήσουν και να αναρτήσουν στο ψηφιακό μας δίκτυο την προτεινόμενη ως κοινή δραστηριότητα που στη Β’ φάση είναι η Δραστηριότητα Β1: Δημιουργούμε το περιβαλλοντικό μονοπάτι της πόλης μας. Στο πλαίσιο της δημιουργίας του μονοπατιού, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες συλλογής και καταγραφής δεδομένων που συνδέονται με τις θεματικές ενότητες: ιστορία, ατμοσφαιρική ρύπανση, ενέργεια, νερό, ελεύθεροι χώροι, απορρίμματα στην πόλη κ.ά., όπως και το πιο λεπτομερές ερωτηματολόγιο της δραστηριότητας «Μαθαίνουμε τη γνώμη των άλλων». Οι υπόλοιπες δραστηριότητες θα βοηθήσουν στη διερεύνηση και εμβάθυνση ειδικότερων θεμάτων της πόλης. 


Στο τέλος κάθε δραστηριότητας αφιερώστε, λίγο χρόνο για να συζητήσετε με τα παιδιά τι αποκόμισαν και πώς συνεργάστηκαν. Θα μας ενδιέφεραν τα σχόλιά σας και η ανάρτησή και άλλων δραστηριοτήτων που υλοποιήσατε. 


Προτεινόμενος χρόνος: Οκτώβριος, Νοέμβριος

Οδηγίες και Φύλλα Εργασίας των δραστηριοτήτων της B’ φάσης

Η παρατήρηση και η αποτύπωση της πραγματικότητας της πόλης με τη μορφή ενός περιβαλλοντικού μονοπατιού, που σχεδιάζουν και δημιουργούν οι μαθητές.

Δραστηριότητα Β1

Δημιουργούμε το περιβαλλοντικό μονοπάτι της πόλης μας

Κοινή Δραστηριότητα

Χαρτογραφική καταγραφή ιστορικών στοιχείων του παρελθόντος στο πλαίσιο της διαδρομής που σχεδιάστηκε στη Δραστηριότητα Β2

Δραστηριότητα Β2

Το παρελθόν μας καλεί!

Εμπλουτισμός της εικόνας της πόλης μέσα από λογοτεχνικά κείμενα που την αναφέρονται σ΄αυτήν.

Δραστηριότητα Β3

Η πόλη μας στη λογοτεχνία!

Διερεύνηση της ποιότητας του αέρα.

Δραστηριότητα Β4

Αναζητούμε στοιχεία στον… αέρα!

Διερεύνηση απόψεων των συμπολιτών μας για θέματα που θα επιλέξουμε

Δραστηριότητα Β5

Μαθαίνουμε τη γνώμη των άλλων