Ανάγνωση τοπίου από πολύ ψηλά
Δραστηριότητα Α4.1

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

Όπως στη δραστηριότητα Α4.

 

Εντοπισμός της γειτονιάς στην ευρύτερη περιοχή ή στο σύνολο της πόλης και αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών των αστικών συστημάτων.

Περιγραφή

Αποτελεί στην ουσία επέκταση ή εναλλακτική επιλογή της Δραστηριότητας Α4. Τα παραπάνω εξετάζονται σε δορυφορικές εικόνες και ψηφιακούς χάρτες π.χ. google maps ή yahoo maps ή bing maps ή το  Google Earth  ή  www.wikimapia.org ή πάνω σε χάρτες της ευρύτερης περιοχής και της πόλης. Οι μαθητές σημειώνουν το σχολείο και τα όρια της γειτονιάς τους πάνω στον χάρτη.  Οργανώνουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που προτείνεται.

Δεν απαιτεί έξοδο στο πεδίο

Παραγόμενα

Χαρτόνι εργασίας, βίντεο, ηλεκτρονική παρουσίαση.

Φυσικά μπορείτε να επιλέγεται και όποιος άλλος τρόπος κρίνεται πρόσφορος.

Φύλλο Εργασίας

Εντοπίστε την πόλη σας πάνω στον πλανήτη σε δορυφορικές εικόνες και χάρτες π.χ. google maps ή bing maps ή https://www.google.com/earth/ή http://wikimapia.org

Παρατηρήστε την εικόνα.

Εντοπίστε στον χάρτη φυσικά στοιχεία (θάλασσα, ρέματα, λόφοι) και τα όρια της γειτονιάς σας. Μην ξεχάσετε να εντοπίσετε το σχολείο σας.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ποια χρώματα κυριαρχούν; Πιστεύετε πως αλλάζουν κατά την εναλλαγή των εποχών;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Εντοπίστε ιστορικά ίχνη που φαίνονται.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Εντοπίστε τους ελεύθερους χώρους και εκτιμήστε την έκταση  τους. Είναι αρκετοί ή λίγοι; Πού εντοπίζονται;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Μπορείτε να εντοπίστε τα δίκτυα υποδομών στης πόλης (δρόμοι, ύδρευση, ενέργεια); Τι παρατηρείτε;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Χαρακτηρίστε αυτό που βλέπετε από ψηλά με πέντε επίθετα.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Τι σας αρέσει και τι σας απωθεί;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Στη συνέχεια εντοπίστε τη γειτονιά σας μέσα στην πόλη σας και οριοθετήστε την, με όποιο τρόπο σας αρέσει π.χ. χρωματίζοντας τα όρια ή όλη την περιοχή. Τέλος, αποθηκεύστε τον χάρτη σας.

Που βρίσκεται η γειτονιά σας σε σχέση με την πόλη;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Παρουσιάστε τις παρατηρήσεις σας στις άλλες ομάδες με μορφή ζωντανού διαλόγου ανάμεσά σας ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνετε εσείς πρόσφορο.

Δραστηριότητα Α4.1

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.