Ανάγνωση τοπίου από ψηλά
Δραστηριότητα Α4

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

Εντοπισμός της γειτονιάς στην ευρύτερη περιοχή ή στο σύνολο της πόλης και αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών των αστικών συστημάτων.

Περιγραφή

Η θέαση από ψηλά μας δίνει τη δυνατότητα μιας εποπτείας η οποία θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τη διαμόρφωση μιας πρώτης πραγματικής εικόνας για τη γειτονιά και την πόλη, όσο και σαν αφετηρία της δεύτερης φάσης κατά την οποία θα δημιουργηθεί ένα αντιπροσωπευτικό της πόλης περιβαλλοντικό μονοπάτι. Με τη χρήση του φύλλου εργασίας οι μαθητές μας ασκούν την παρατηρητικότητά τους και αναγνωρίζουν στοιχεία που συνθέτουν την αστική πραγματικότητα. Παρατηρούν το γεωγραφικό υπόβαθρο και τα φυσικά στοιχεία της περιοχής, τα φυσικά όρια, αναζητούν τα σημάδια των ανθρώπινων δράσεων στο χώρο και στο χρόνο (μνημεία, ελεύθεροι χώροι, δίκτυα υποδομών κλπ) και χαρακτηρίζουν αυτό που παρουσιάζεται μπροστά τους κάνοντας μια πρώτη κριτική της πραγματικότητας που τους περιβάλλει. 

Διαδικασία

Υλοποιείται σε υποομάδες

  • Επιλέγουμε μαζί με τους μαθητές μας ένα σημείο από το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να δούμε από ψηλά τη γειτονιά μας αλλά και ένα μέρος της πόλης στην οποία εντάσσεται. Μπορεί να είναι ένα ψηλό κτήριο, ένας λόφος, μια πλαγιά ή όποια άλλη σκόπιμη θέση επιλεχθεί.

 

  • Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες συμπληρώνοντας το σχετικό φύλλο εργασίας. Μέλη της ομάδας μπορούν να αποτυπώνουν φωτογραφικά ή με βίντεο τόσο τη διαδικασία, όσο και τις παρατηρήσεις της ομάδας.

 

  • Όταν ολοκληρωθεί η εργασία των υποομάδων, ξεκινά η παρουσίαση των ευρημάτων τους. Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ανακεφαλαιώνουμε αναδεικνύοντας κοινά στοιχεία και διαφορές που παρουσίασαν οι υποομάδες.

 

  • Ζητούμε από την ολομέλεια να δημιουργήσει είτε ένα χαρτόνι εργασίας αποτυπώνοντας τα ευρήματά τους είτε μια ηλεκτρονική παρουσίαση με κείμενο και εικόνες ή και ένα βίντεο.

 

Απαιτεί έξοδο στο πεδίο. 

Παραγόμενα

Χαρτόνι εργασίας, βίντεο, ηλεκτρονική παρουσίαση.

Φυσικά μπορείτε να επιλέγεται και όποιος άλλος τρόπος κρίνεται πρόσφορος.

Φύλλο Εργασίας

Εντοπίστε ένα σημείο από το οποίο μπορείτε να έχετε μια εικόνα από ψηλά της γειτονιάς σας και φυσικά της πόλης σας (η γειτονιά σας μέρος της πόλης σας δεν είναι;).

 

Παρατηρείστε το τοπίο που απλώνεται μπροστά σας και προσδιορίστε τα φυσικά του όρια στον άξονα Ανατολής-Δύσης, Βορρά-Νότου.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ποια σχήματα προβάλλουν μπροστά σας;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ποια χρώματα κυριαρχούν; Πιστεύετε πως αλλάζουν κατά την εναλλαγή των εποχών;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Εντοπίστε ιστορικά ίχνη που φαίνονται από ψηλά.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Εντοπίστε τους ελεύθερους χώρους και εκτιμήστε την έκταση τους. Είναι αρκετοί ή λίγοι; Πού εντοπίζονται;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες εντοπίζετε από ψηλά;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Εντοπίστε τα δίκτυα υποδομών της πόλης (δρόμοι, ύδρευση, ενέργεια). Τι παρατηρείτε;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Χαρακτηρίστε αυτό που βλέπετε από ψηλά με πέντε επίθετα.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Τι σας αρέσει και τι σας απωθεί;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Παρουσιάστε τις παρατηρήσεις σας στις άλλες ομάδες με μορφή ζωντανού διαλόγου ανάμεσά σας ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνετε εσείς πρόσφορο.

Δραστηριότητα Α4

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.