Μαθαίνουμε την γνώμη των άλλων!
Δραστηριότητα Β5

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

Διερευνούμε την άποψη των συμπολιτών μας για θέματα που θα επιλέξουμε.

Διαδικασία

Έχοντας ως δεδομένο πως στόχος μας είναι να μάθουμε ποιες είναι οι απόψεις των άλλων κατοίκων της πόλης μας γι’ αυτήν, προχωρούμε στη διεξαγωγή μιας έρευνας, ώστε να συζητήσουμε στη συνέχεια για τον τρόπο με τον οποίο η πόλη προσλαμβάνεται ως καθημερινό φαινόμενο απ’ όσους την κατοικούν. Με τον τρόπο αυτό εντάσσουμε πλέον στην εικόνα που οι μαθητές δημιούργησαν και την εικόνα που οι άλλοι κάτοικοι της πόλης συνθέτουν με τις απαντήσεις τους.


Την δραστηριότητα αυτή μπορούν να την υλοποιήσουν προαιρετικά όλες οι ομάδες ανεξαρτήτως θέματος. Μπορεί να είναι τόσο απλή όσο το ρωτάω και καταγράφω τη γνώμη ανθρώπων που συναντάω σχετικά με το θέμα που εξετάζω κάθε φορά (π.χ. για την διατήρηση ή όχι ενός ιστορικού κτιρίου ή τη γνώμη τους για τις συνθήκες που επικρατούν στο πάρκο της γειτονιάς κλπ.) ή πιο σύνθετη, όπως η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου το οποίο μπορώ να διακινήσω με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

 

Ασκούμε επίσης τα παιδιά στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μιας έρευνας, ώστε να γίνουν ικανά όχι μόνο να θέτουν ερωτήματα και να ερμηνεύουν τις απαντήσεις τους αλλά πολύ περισσότερο να αντιληφθούν τη σημασία της κατανόησης των απόψεων των άλλων και την κριτική ματιά σε θέματα αντικειμενικότητας και εγκυρότητας παρόμοιων ερευνών. 

 

Τα στάδια της δραστηριότητας είναι: 

 1. Συζήτηση και θεμελίωση της ανάγκης να γίνει η έρευνα. 

 2. Σχεδιασμός, διατύπωση ερωτημάτων, πιλοτική εφαρμογή, επαναδιατύπωση εφ’ όσον χρειαστεί. 

 3. Διεξαγωγή της έρευνας, πιθανόν και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της βασικής δραστηριότητας, στη δημιουργία δηλαδή του Περιβαλλοντικού μονοπατιού. 

 4. Καταγραφή, επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

 5. Συζήτηση, ερμηνεία αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων.

 6. Δημιουργία παρουσίασης. 

Πολύ σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση της δραστηριότητας είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων, με το οποίο θα διεξαχθεί η έρευνα στο πεδίο. Οι μαθητές είναι ανάγκη να κατανοήσουν τη σημασία του τρόπου με τον οποίο ζητούμε τη γνώμη των άλλων και να προετοιμαστούν για τις πιθανές συμπεριφορές με τις οποίες θα έρθουν σε επαφή.

Παραγόμενα

Ηλεκτρονική παρουσίαση, αφίσα, κείμενο/άρθρο.

Φύλλο Εργασίας

Έχουμε διαμορφώσει μια άποψη για την κατάσταση της γειτονιάς/πόλης μας. Στόχος μας τώρα είναι να διερευνήσουμε και την άποψη των άλλων κατοίκων της πόλης μας γι’ αυτά. Με τον τρόπο αυτό η δική μας εικόνα για την πόλη θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο, καθώς θα προστεθούν και οι ιδέες, τα βιώματα, οι γνώμες των συμπολιτών μας. 


Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να σχεδιάσουμε μια έρευνα με χρήση ενός ερωτηματολογίου: θα ρωτήσουμε, θα καταγράψουμε τις απαντήσεις που θα μας δοθούν, θα τις αναλύσουμε και στη συνέχεια θα καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας. Τα ευρήματα θα τα παρουσιάσουμε στις άλλες ομάδες με όποιο τρόπο θεωρήσουμε καλύτερο.

ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Διαλέγουμε το θέμα, για το οποίο ζητούμε τη γνώμη των άλλων

 • Εκτιμούμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για τη διεξαγωγή και ανάλυση του ερωτηματολογίου.

 • Συζητούμε για τους κανόνες διαμόρφωσης και χρήσης του ερωτηματολογίου, δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά της αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας. Από τη μια είναι ανάγκη να τεκμηριωθεί σωστά η διαδικασία του ερωτηματολογίου, ώστε να είναι περισσότερο αποδεκτό το αποτέλεσμα, από την άλλη όμως η διαμόρφωση και εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα αναδεικνύουν την υποκειμενικότητά του. Αποτελεί καλή αφορμή για συζήτηση σχετική με την αλήθεια των ερευνών που στηρίζονται σε ερωτηματολόγια.

 • Διατυπώνουμε  τις ερωτήσεις, αποφασίζουμε για το είδος τους (ανοικτές - κλειστές) και τη σειρά τους και κάνουμε μια πρώτη δοκιμή απάντησής του, ώστε να διαπιστώσουμε τυχόν προβλήματα.

 • Προσεγγίζουμε και ρωτούμε με ευγένεια και διακριτικότητα  τους συμπολίτες μας. Καταγράφουμε, αναλύουμε και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα.

 • Χρησιμοποιούμε τις προτεινόμενες ή άλλες ερωτήσεις.

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα:

Μπορούμε με πολύ απλό τρόπο να αποτυπώσουμε τη γνώμη των άλλων πάνω στο μονοπάτι μας .

 

Το χαρτόνι μπορούμε να το φωτογραφήσουμε και να αξιοποιήσουμε την εφαρμογή Thinglink.

Δραστηριότητα Β5

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.