Ζητήματα επιλογών: Κυκλοφοριακός σχεδιασμός
Δραστηριότητα Γ1

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

Διερεύνηση διαφορετικών επιλογών κυκλοφοριακού σχεδιασμού μιας πόλης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Διαδικασία

Στην εικόνα που δίνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας, φαίνεται ο Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός για μια βιώσιμη Κοπεγχάγη. Ζητούμε από τους μαθητές να μελετήσουν την εικόνα και να απαντήσουν στα ερωτήματα που τίθενται στο φύλλο εργασίας. Εστιάζουμε στην ερμηνεία των συγκεκριμένων επιλογών, στις αξίες που αναδεικνύουν και στη δυνατότητα σχεδιασμού με βάση συγκεκριμένες επιλογές και αξίες της κοινωνίας. Προτείνεται και επέκταση της δραστηριότητας με θέμα τον «πολιτισμού της κινητικότητας» αν ενδιαφέρει. 
 

Παραγόμενα

Ηλεκτρονική παρουσίαση, αφίσα, κείμενο/άρθρο.

Φύλλο Εργασίας

Στην εικόνα που ακολουθεί, φαίνεται ο Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός για μια Βιώσιμη Πόλη την Κοπεγχάγη. Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός μιας πόλης αφορά όλες τις μετακινήσεις που γίνονται μέσα στην πόλη (των πεζών και όλων των μέσων μετακίνησης). Μελετήστε την εικόνα και στη συνέχεια συμπληρώστε τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα που ακολουθούν:

Ερωτήματα

Ποιοι τρόποι μετακίνησης περιλαμβάνονται στην εικόνα;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Τίνος η μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β, διευκολύνεται με τον σχεδιασμό αυτό; Γιατί;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Τίνος η μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β, δυσκολεύεται με τον σχεδιασμό αυτό; Γιατί;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………Σε ποιους δίνει προτεραιότητα ο Δήμος της πόλης αυτής; Κατατάξτε.

1……………………………………………     2……………………………………………

3.…………………………………………..    4……………………………………………

 

Πίσω από τον σχεδιασμό αυτής της πόλης βρίσκονται κάποιες επιλογές. Είστε ο εκπρόσωπος του Δήμου και εξηγείτε στους Δημότες τις επιλογές σας και τι πετυχαίνετε με αυτές τις επιλογές. Τι τους λέτε;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Εσείς ως πολίτης αυτής της πόλης πώς αισθάνεστε, όταν βλέπετε τον σχεδιασμό του Δήμου σας;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Σε τι δίνει αξία ο Δήμος με τις συγκεκριμένες επιλογές;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενεργεί ένας Δήμος; Με τους αριθμούς από το 1 έως το 7, βάλτε σε μία σειρά τις παρακάτω διαδικασίες. 

……..  Κάνει τις επιλογές του

……..  Ενημερώνει τους πολίτες

……..  Σχεδιάζει

……..  Παρακολουθεί όσα υλοποίησε

……..  Ζητά την γνώμη των πολιτών

……..  Μελετά τα υπέρ και τα κατά

……..  Εφαρμόζει

Γιατί τις τοποθετήσατε με αυτή τη σειρά;

…………………………..........................................………………………

Θα μπορούσαν να υπάρχουν επιπλέον βήματα στις διαδικασίες αυτές; Σημειώστε.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κείμενο ή μια ηλεκτρονική παρουσίαση με εικόνες με θέμα τη μετακίνηση στη δική σας πόλη, που να εστιάζει στις επιλογές και τις αξίες που αναδεικνύει ο σχεδιασμός της, καθώς και αν επιθυμείτε να αλλάξει κάτι.

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να διαβάσετε στα ελληνικά τη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης, το κείμενο δηλαδή που υιοθετήθηκε κατά τη γενική συνέλευση του 1996 των πόλεων χωρίς αυτοκίνητα με θέμα «Πολιτισμός κινητικότητας»

 

http://www.citybranding.gr/2011/01/blog-post_31.html

 

Περιγράψτε τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο πολιτισμός κινητικότητας στην πόλη σας.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Δραστηριότητα Γ1

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.