Ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις!
Δραστηριότητα Γ2

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

Σύγκριση της πόλης μας με άλλες πόλεις. Εντοπισμός των διαφορετικών επιλογών άλλων κοινωνιών, των αρχών που τις διέπουν αλλά και σχεδιασμού της πόλης που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις επιλογές της κοινωνίας.

Διαδικασία

Αναζήτηση εικόνων στο διαδίκτυο που αντιπροσωπεύουν, κατά τη γνώμη μας, άλλες πόλεις, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Εμείς προτείνουμε κάποιες, μπορείτε όμως να τις αντικαταστήσετε με άλλες, της δικής σας επιλογής. 

Δεν είναι ανάγκη να εστιάσουν οι μαθητές σε όλα τα θέματα. Μπορούν να επιλέξουν μόνο κάποια ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να δημιουργηθούν επιμέρους ομάδες εργασίας.

Η συζήτηση μπορεί εστιάσει στα ερωτήματα:

  • Ποια είναι τα κοινά στοιχεία και οι διαφορές με τη δική μας πόλη;

  • Γιατί υπάρχουν διαφορετικές εικόνες στον ελεύθερο χώρο, στην κίνηση των πολιτών ή στην καθαριότητα;

  • Μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορετικό σχεδιασμό σε σχέση με την πόλη μας; Σε ποιούς τομείς;

  • Σύμφωνα με ποιες αξίες σχεδιάστηκαν αυτές οι πόλεις; Σύμφωνα με ποιες αξίες σχεδιάστηκε η δική μας; Ποιες ήταν οι δικές μας προτεραιότητες;

Παραγόμενα

Ηλεκτρονική παρουσίαση ή αφίσα

Σημείωση: Η εφαρμογή picmonkey που αναφέρεται στο έντυπο δεν υποστηρίζεται πια.

Φύλλο Εργασίας

Γνωρίζουμε πλέον καλύτερα τη γειτονιά και την πόλη που ζούμε. 


Ας κάνουμε ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις μέσα από εικόνες ή και βίντεο, για να δούμε τι συμβαίνει αλλού και για να τις συγκρίνουμε με τη δική μας. Ας εξετάσουμε τις διαφορετικές επιλογές άλλων κοινωνιών και τις αξίες που τις στηρίζουν.


Σκοπός μας είναι μέσα από τη σύγκριση τους να αναρωτηθούμε: γιατί είναι έτσι αυτές οι πόλεις; (π.χ. γιατί: έχουν περισσότερο ή λιγότερο πράσινο, γιατί είναι πιο καθαρές ή πιο βρώμικες, γιατί οι δρόμοι είναι πιο ήσυχοι, γιατί υπάρχουν τόσα ποδήλατα στους δρόμους, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τα πάρκα τους; Για ποιο σκοπό;) 


Σας προτείνουμε τα εξής βήματα:


1. Αναζητούμε στο διαδίκτυο με τη χρήση κατάλληλων λέξεων κλειδιών, εικόνες και βίντεο από άλλες πόλεις, τα οποία να παρουσιάζουν μια εικόνα της ζωής των κατοίκων τους. 


Αξιοποιούμε την αναζήτηση εικόνων στη μηχανή αναζήτησης της google.

 

Προσέχουμε τις παραμέτρους: Μέγεθος, χρώμα, τύπος, χρόνος, δικαιώματα χρήσης.

 

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μηχανή αναζήτησης https://search.creativecommons.org της οποίας τα  αποτελέσματα έχουν άδεια Creative Commons

 

Αναζητούμε σχετικά βίντεο στο Youtube.

2. Επιλέγουμε όσα θεωρούμε κατάλληλα και τα αποθηκεύουμε.

3. Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα ευρήματα μας σε κατηγορίες, όπως κοινωνία, φύση, πολιτισμός, οικονομία ή σε θέματα όπως καθαριότητα, κυκλοφορία, ελεύθεροι χώροι, προσβασιμότητα, ρύπανση κ.ά.

4. Τα προβάλλουμε σε ολομέλεια και συζητούμε καταγράφοντας τις απόψεις των μελών της ομάδας. Εστιάζουμε την παρατήρησή μας στα εξής:

Ποια κοινά στοιχεία και ποιες διαφορές παρατηρούμε σε σχέση με τη δική μας πόλη;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Τι είναι πιο όμορφο, πιο καλό; Γιατί;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Ποιες επιλογές και αξίες οδήγησαν σε αυτή την εικόνα;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Παρουσιάζουμε την εργασία μας

1. Μπορούμε με πολύ απλό τρόπο να αποτυπώσουμε τα συμπεράσματά μας σε ένα χαρτόνι εργασίας.

2. Το χαρτόνι μπορούμε να το φωτογραφήσουμε και να αξιοποιήσουμε την εφαρμογή Thinglink αναρτώντας το σ’ αυτήν. Περισσότερα για το Thinglink εδώ

 

3. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και άλλες διαδικτυακές εφαρμογές, όπως το prezi. 

 

Περισσότερα  εδώ

Δραστηριότητα Γ2

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.