ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαλέγω την πόλη μου
Δραστηριότητα Γ3

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

Αποτύπωση της πόλης που οραματίζονται τα παιδιά.

Διαδικασία

Με τη βοήθεια της εικόνας (που μπορεί να εκτυπωθεί σε μέγεθος Α3 και να δοθεί στα παιδιά) οι μαθητές συζητούν πώς θέλουν την πόλη τους και αναδεικνύουν τις επιλογές της κοινωνίας και τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζονται αυτές σε κάθε περίπτωση. Ένα μέρος των αποτελεσμάτων αυτής της εργασίας σας (μια εικόνα από τη ζωή στην πόλη που ονειρευόμαστε) ζητάμε να αναρτηθεί  στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo. Ίσως έτσι μπορέσουμε να «δείξουμε» στους θεσμούς τι είναι αυτό που θέλουν οι μαθητές σήμερα ως παιδιά και αύριο ως μελλοντικοί πολίτες της πόλης τους.

Η εικόνα μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο του ΚΠΕ:

ΕΙΚΟΝΑ Α3

Παραγόμενα

Εικόνα με ζωγραφιές, φωτογραφίες, κολλάζ, κείμενα κλπ.

Φύλλο Εργασίας

Η ζωγραφιά που ακολουθεί, παρουσιάζει δύο όψεις της ίδιας πόλης οι οποίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν

κιόλας.

α. Βρείτε τις διαφορές!

Κοιτάξτε τις δύο όψεις της πόλης και βρείτε σε τι διαφέρουν. Εντοπίστε τις διαφορές και γράψτε δίπλα μια πρόταση που να τις σχολιάζει.

Λαμβάνουμε υπόψη μας τους ανθρώπους, το πράσινο, τους ελεύθερους χώρους, τη μετακίνηση μέσα στην πόλη, την ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του νερού, τη χρήση της ενέργειας, τα απορρίμματα, την επικοινωνία των ανθρώπων, την οικονομία, τον πολιτισμό. 

Πόσες διαφορές βρήκατε;

β. Αναζητήστε τις αξίες!

Ποιες αξίες αναδεικνύονται σε κάθε πόλη σε σχέση με το περιβάλλον, τους ανθρώπους και την ποιότητα της καθημερινότητας; Έχοντας δίπλα σας τις διαφορές που εντοπίσατε σε κάθε πόλη, προσπαθήστε να περιγράψετε προς όφελος ποιου γέρνουν τη ζυγαριά, π.χ. όσον αφορά τη μετακίνηση που μελετήσατε στη Δραστηριότητα Γ1. Ποιος ευνοείται στην Α εικόνα και ποιος στη Β εικόνα; Το ΙΧ, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το περπάτημα στην πόλη ή το ποδήλατο; Και τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ποιότητα ζωής στην πόλη (στην υγεία και ευεξία των ανθρώπων, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, στην ηρεμία των κατοίκων, στην ηχητική ρύπανση, στην ποιότητα των νερών κλπ.).

Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην άλλη τα συμπεράσματά της.

Τι τίτλο θα δίνατε στην εικόνα;

………………………………………………………………………………………

Με ποια από τις δύο πόλεις μοιάζει η πόλη σας;

………………………………………………………………………………………

γ. Μια εικόνα από τη ζωή στην πόλη που ονειρευόμαστε

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η πόλη σας για να είναι η ζωή σας καλύτερη; Τι σας κάνει περήφανους και θέλετε να τα κρατήσετε και τι δεν σας αρέσει και θέλετε να τα αλλάξετε;

 

 

Λαμβάνουμε υπόψη μας τους ανθρώπους, το πράσινο, τους ελεύθερους χώρους, τη μετακίνηση μέσα στην πόλη, την ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του νερού, τη χρήση της ενέργειας, τα απορρίμματα, την επικοινωνία των ανθρώπων, την οικονομία, τον πολιτισμό, τη συμμετοχή των κατοίκων στα κοινά της πόλης τους.

Φροντίστε να δώσετε έναν τίτλο και μην ξεχάσετε να περιγράψετε τις αξίες που θα θέλατε να αναδεικνύει η πόλη σας!

Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας την εικόνα αυτή, ανεβάζοντάς την στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo. Ίσως έτσι μπορέσουμε να «δείξουμε» σε όσους σχεδιάζουν την πόλη μας  πώς θέλουμε να είναι αυτή!

Βάλτε τον καλύτερο σας εαυτό στην παρουσίαση της. Τι εντύπωση θα κάνει άραγε στις  άλλες ομάδες;

Παρουσιάζουμε την εργασία μας

1. Μπορούμε να γράψουμε ένα κείμενο.

2. Μπορούμε με πολύ απλό τρόπο να αποτυπώσουμε την εικόνα μας σε ένα χαρτόνι εργασίας.

3. Εναλλακτικά, μπορούμε αξιοποιώντας την εφαρμογή Thinglink να αποτυπώσουμε τα σχόλιά μας πάνω σε μια εικόνα της πόλης μας από ψηλά.

Επιλέγουμε τον τρόπο παρουσίασης των συμπερασμάτων μας και αναρτούμε το τελικό αρχείο μας στο Edmodo

Επιλογές

.............................................

.............................................

.............................................

Α

Αξίες

.............................................

.............................................

.............................................

Επιλογές

.............................................

.............................................

.............................................

Β

Αξίες

.............................................

.............................................

.............................................

Όψη Α

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Όψη Β

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Δραστηριότητα Γ3

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.