Ψάχνοντας τον ενεργό πολίτη!!Δραστηριότητα Γ8

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Στόχος

 

Ενημέρωση για δράσεις πολιτών που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη τους.

 

Διαδικασία

Εργασία σε μικρές ομάδες και στην ολομέλεια.

Περιήγηση στο διαδίκτυο (WebQuest) σε πηγές που προτείνονται από το παρόν υλικό ή σε πηγές που θα επιλέξετε εσείς.

 

Κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, εντοπισμός των χαρακτηριστικών του ενεργού πολίτη μέσα από τα παραδείγματα που μελετήθηκαν και παραγωγή του ορισμού του από τους μαθητές.

Δείτε τον ορισμό του ενεργού πολίτη που δίνεται στο βιβλίο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Εναλλακτικά δείτε τον ορισμό του ενεργού πολίτη που δίνεται από το   Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Παραγόμενα

Καρτέλες/ Ταυτότητες των ομάδων που μελετήθηκαν, παρουσίαση με κείμενα και εικόνες.

Φύλλο Εργασίας

Πολλοί άνθρωποι, έχουν βάλει κοινό στόχο να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν τη γειτονιά τους ή την πόλη τους. Για να πετύχουν το στόχο τους συναντιούνται, φτιάχνουν μια ομάδα, μοιράζονται τις ιδέες και τη δουλειά που απαιτείται και συχνά τα καταφέρνουν!

Περιηγηθείτε σε μικρές ομάδες, μαζί με τους συμμαθητές σας σε 3 ιστοσελίδες «ενεργών πολιτών», που παρουσιάζουν τις δράσεις τους και καταγράψτε τα συμπεράσματά σας.

Ενδεικτικά σας προτείνουμε και εμείς μερικές!

http://pedio-agora.gr/

 http://placeidentity.gr/pedio_agora/

Διαμορφώνουμε ιδέες και προτάσεις για την Πλατεία Βαρβακείου

Δημιουργήστε μια ταυτότητα για κάθε ομάδα που μελετήσατε:

  • Ρωτήστε γονείς, φίλους, εκπαιδευτικούς για ομάδες ή άτομα που ενεργοποιούνται για διάφορά ζητήματα της γειτονιάς, της πόλης σας!  Δημιουργήστε και τις δικές τους ταυτότητες!

  • Κοινοποιήστε τα αποτελέσματά σας στην ολομέλεια. Δημιουργήστε για τον σκοπό αυτό μια παρουσίαση. Εμπλουτίστε την παρουσίασή σας με εικόνες.

Στο τέλος της παρουσίασης συζητήστε:

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτούς τους ανθρώπους ή τις ομάδες ανθρώπων;

………………………………………………………………………………………

Προσπαθήστε να καταγράψετε τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη!

Τα χαρακτηριστικά του ενεργό πολίτη:

………………………………………………………………………………………

Μήπως μπορείτε να δημιουργήσετε και τον δικό σας ορισμό για τον ενεργό πολίτη;

………………………………………………………………………………………

 

Δραστηριότητα Γ8

Οδηγίες

Εκπαιδευτικού

Φύλλο Εργασίας

Αφιερώστε λίγο χρόνο, για να συζητήσετε πώς συνεργαστήκατε και τι αποκομίσατε από  αυτή τη δραστηριότητα!

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας Edmodo.